ALGEMENE VOORWAARDEN

- De prijzen van Fabrique Imagique kunnen op elk moment worden aangepast. De in de offerte of mondeling doorgegeven prijs op het moment van de aanvraag of bij boeking of reservering blijft uiteraard wel ongewijzigd in het geval van een eventuele algemene prijsaanpassing.

- Voor shoots en evenementen binnen een straal van 25km zijn vervoersonkosten steeds in de prijs inbegrepen. Buiten die straal van 25km worden extra vervoersonkosten aangerekend (0,40€/km).

- Afgewerkte foto’s worden pas doorgestuurd na volledige betaling van de factuur.

- Foto’s worden normaal gezien (afhankelijk van de drukte) uiterlijk zes weken na de shoot afgeleverd.

- Het aantal foto’s dat uiteindelijk wordt afgeleverd is uiteraard niet vooraf te bepalen. Uit de gemaakte foto’s maakt Fabrique Imagique een ruime selectie die door Fabrique Imagique wordt bewerkt in de typische huisstijl.

- Foto’s die niet door Fabrique Imagique geselecteerd werden, onbewerkte foto’s en RAW-bestanden worden nooit aan de klant doorgegeven.

- De foto’s worden aan de klant digitaal aangeleverd in JPEG-formaat. Fabrique Imagique kan hierbij gebruik maken van de eigen website of een website van een derde partij (b.v. WeTransfer, Google, Adobe Creative Cloud, pCloud…). De foto’s worden steeds aangeleverd in hoge resolutie.

- Fabrique Imagique is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fabrique Imagique zelf afgeleverd zijn.

- Bij annulatie door de klant, wordt de helft van de prijs van de gevraagde formule aangerekend. Indien de klant de verbintenis binnen de 48 uur voor de afgesproken datum verbreekt, kan de volle som aangerekend worden.

- Fabrique Imagique behoudt het recht de fotoshoot te annuleren indien niet aan de gevraagde acties, de betaling van een eventueel voorschot en beloofde voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

- In het geval dat Fabrique Imagique omwille van overmacht (zoals ziekte of andere onvoorziene omstandigheden) niet aanwezig kan zijn op de afgesproken datum, neemt Fabrique Imagique zo snel mogelijk contact op met de klant en wordt er meteen gezocht naar een nieuwe datum om de shoot te laten plaatshebben.

- Alle foto’s gemaakt door Fabrique Imagique kunnen gepubliceerd worden op de website(s) of de sociale media (Facebook, Instagram, Twitter…) van Fabrique Imagique. Daarnaast kan Fabrique Imagique het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio’s, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien u dit absoluut niet wenst, gelieve dit dan zo snel mogelijk te melden.

- Alle foto’s en hun copyright blijven eigendom van Fabrique Imagique. De klant koopt het recht om de foto’s te printen en te gebruiken voor privédoeleinden. De foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij dat vooraf of nadien met Fabrique Imagique wordt overeengekomen. In dat laatste geval kan Fabrique Imagique vragen om bij te betalen.

- Een online galerij met (een selectie van) afgewerkte foto’s van de klant blijft minstens drie maanden gratis voor de klant beschikbaar. Hierna kan de online galerij door Fabrique Imagique verwijderd worden.

- Indien de klant zijn afgewerkte foto’s verliest of vergeet te downloaden, kunnen de foto’s steeds opnieuw ter beschikking worden gesteld, mits een vergoeding van 20€.

- Beeldmateriaal gemaakt door Fabrique Imagique mag door de klant gedeeld worden op sociale media. Gelieve daarbij dan de gegevens van Fabrique Imagique te vermelden: © Fabrique Imagique / www.fabriqueimagique.be

- De foto’s die aan de klant worden afgeleverd mogen niet meer door de klant extra (met bestaande filters of andere aanpassingen) worden bewerkt.

- Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van Fabrique Imagique gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. Geschenkbonnen worden niet terug uitbetaald.


© 2019 Fabrique Imagique


Powered by SmugMug Owner Log In